Informació econòmica i pressupostària

RETRIBUCIONS DE  L'EQUIP DE GOVER PER AL 2020

 

CÀRREC

RETRIBUCIÓ

PRESIDÈNCIA

15.400€

 

(*) Les retribucions són brutes anuals.

 

Última actualització: 27/05/2020.