PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT

 

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS - TRIMESTRAL.