EQUIP ESPECÍFIC D’INTERVENCIÓ EN INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA (EEIIA)

L’Equip Específic d'Intervenció en Infància i Adolescència (E.E.I.I.A), com a servei d'atenció específica dins de l’atenció primària de Serveis socials, intervé d'una forma integral en problemàtiques familiars, a instància de l'Equip de Primària Bàsica o de la Direcció Territorial de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

 

L’E.E.I.I.A. va dirigit a menors en situació de risc i a les seues famílies, i el seu objectiu és aconseguir un funcionament familiar saludable i integrador, que oferisca al nucli familiar en el seu conjunt, i a cadascun dels seus membres individualment, un desenvolupament adequat, per això es treballa amb dos objectius principals d’intervenció: la preservació familiar i la reunificació familiar (en els casos de menors que hagen hagut de ser separats de la seua família).

 

La nostra intervenció psico-socio-educativa familiar es planteja des d'una perspectiva comunitària i l'àmbit d'actuació són tots els municipis que formen la Mancomunitat de la Ribera Baixa: Albalat de la Ribera, Almussafes, Benicull, Corbera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà de Xúquer, Riola, Sollana i Sueca.

 

La derivació de les famílies a l’EEIIA, sempre es realitza mitjançant els Serveis Socials d’Atenció Primària Bàsica d’aquests municipis, segons les directrius de la Direcció General d’Infància i Adolescència.

 

L’equip està compost per dues psicòlogues especialistes en protecció a la infància i l’adolescència, abusos sexuals, dol, aferrament, trauma, mediació i orientació familiar.

 

HORARI

 

https://docs.google.com/drawings/u/0/d/sqJQ8VnRRlZnmMPcYSCceWQ/image?w=567&h=3&rev=1&ac=1&parent=1cmhcL-NeK_QgP0j9pjMvoTiW9Nm-pndp

De dilluns a divendres de 8:00h a 14:30h.

Dilluns de vesprada

Amb cita prèvia.

 

 

 

CONTACTE


 

 

Telèfon directe EEIIA: 96 171 23 67

 

Telèfon de la Mancomunitat: 96 171 70 07 Ext: 2005

 

Correu: seafi@mancomunitatrb.es