IGUALTAT

El Departament d’Igualtat de la Mancomunitat de la Ribera Baixa està compost per la figura d’Agent d’Igualtat, subvencionada per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, i integrada en La Xarxa Valenciana d'Igualtat.

 

OBJECTIUS

 

Entre els principals objectius del servei d’igualtat, es troben els següents:

 

 • Treballar de forma coordinada en l'avaluació, programació, i desenvolupament d'intervencions relacionades amb la promoció de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

 

 • Aplicar estratègies i tècniques d'intervenció social.

 

 • Detectar situacions de risc de discriminació per raó de sexe

 

 • Potenciar la participació social de les dones

 

FUNCIONS

 

Les funcions a exercir per l’agent d’igualtat estan compreses dins de les següents àrees.

 

Àrea 1. Incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals

 

 • Avaluar, dissenyar i impulsar la perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals de forma transversal.

 

 • Assessorar sobre la normativa europea, estatal i autonòmica en matèria d'igualtat entre dones i homes.

 

 • Ús de llenguatge inclusiu en l'àmbit administratiu municipal en els documents i comunicacions, i la seua extensió a altres àmbits socials, culturals i artístics.

 

 • Elaboració i anàlisi de dades estadístiques amb perspectiva de gènere.

 

 • Assessorament, elaboració, implementació i avaluació de plans d'igualtat municipals i/o de la mancomunitat.

 

 

Àrea 2. Informació i assessorament a les dones

 

 • Atenció personalitzada a dones sobre recursos, serveis, formació, orientació sociolaboral, itineraris professionals i normativa que afavorisca la igualtat entre dones i homes.

 

 • Informar i assessorar les dones per a la creació d'empreses i la millora de l'activitat empresarial i/o autònoma.

 

 • Dissenyar accions per a fomentar l'associacionisme de dones i assessorar per a la constitució de les associacions.

 

 • Realitzar accions de sensibilització, informació i formació en matèria d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes, en coordinació amb la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere.

 

 

Àrea 3. Violència de gènere

 

 • Prevenció i detecció de la violència de gènere i coordinació amb els serveis especialitzats de la Generalitat.

 

 • Atenció, assessorament i derivació als recursos especialitzats a dones víctimes de Violència de Gènere.

 

 • Participació en els plans de protecció local en coordinació amb la resta de serveis d'àmbit nacional, autonòmic i local.

 

 • Realitzar accions de sensibilització, informació i formació per a prevenció de la violència de gènere i per la Igualtat, en coordinació amb la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones.

 

 

Àrea 4: Plans d'Igualtat en Empreses

 

 • Assessorar empreses o entitats en l'elaboració i implantació de plans d'igualtat dins de la seua organització laboral.

 

 • Elaborar els informes tècnics sobre els plans d'igualtat presentats per a l'obtenció de visat i el segell “Fent Empresa. Iguals en Oportunitats” i les seues respectives avaluacions.

 

 

 

 

CONTACTE

 

Sonia Morató Piñol

 

Amb cita prèvia.

Telèfon: 96 171 70 07 (Ext: 2015)

Correu: igualtat@mancomunitatrb.es

 

Xarxes Socials

 • Facebook:Igualtat Ribera Baixa
 • Instagram: @igualtat.riberabaixa